Bericht

 TK15181 kopiren

De gerestaureerde SIK is op 21 februari 2018 naar zijn definitieve standplaats gebracht. Op de hoek van de Hanzeweg en de Industrieweg staat de SIK nu. Met het restant van de rails, de wissel en het stootblok vormt de rangeerlocomotief nu een mooi monument voor het Deventer Industriespoor, en een markeringspunt voor de stad Deventer.

Lees meer: De SIK staat op zijn plek!

Eindejaars2017
In het Apparatengebouw van de Gasfabriek kwamen bijna 100 bezoekers. Gabriel Bosch vertelde een boeiend verhaal over de geschiedenis van de Gasfabriek, en Jaap Niemantsverdriet introduceerde het nieuwe boek Bergweide. Eric Giesbers bood het eerste exemplaar aan aan Maarten Streppel, voorzitter van de Vereniging Bedrijfsterreinen Deventer. Mooie avond!

Lees meer: De Eindejaarsbijeenkomst van de SIED bijzonder goed bezocht

 Op 22 november werd voor de tweede keer de Harry Rademakerprijs. Dit jaar was het thema Hergebruik. De jury, onder leiding van Dirk Baalman, architectuurhistoricus en oud-directeur van Het Oversticht, kende de prijs toe aan Jeroen van den Adel, eigenaar van AdVicus, voor zijn verbouwing van De Kofferfabriek.

Foto: Burgemeester Andries Heidema reikte de prijs uit rechts Dirk Baalman.
Foto: Burgemeester Andries Heidema (Links) reikte de prijs uit aan Jeroen van den Adel(midden). Rechts staat de jury voorzitter Dirk Baalman.

Lees meer: Jeroen van den Adel (AdVicus) wint Harry Rademakerprijs 2017

BergweideomslagDe SIED brengt weer een boek uit over de industriële geschiedenis van Deventer. Het boek “Bergweide” geeft een beeld van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Bergweide vanaf het begin in de jaren 1920 tot nu. Het rijk geïllustreerde boek wordt op 14 december 2017 gepresenteerd op de Eindejaarsbijeenkomst van de SIED.

Lees meer: Nieuw boek SIED over Bergweide.

Binnenkort zullen de verschillende politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraad vaststellen. Erfgoedorganisaties Heemschut, Stichting Oud Deventer en Stichting Industrieel Erfgoed Deventer (SIED) reiken de politieke partijen van Deventer een 10-punten plan aan voor de komende 4 jaar. Investeren in erfgoed loont, stellen de drie organisaties. Erfgoed is een bewezen magneet voor recreatie en toerisme. En erfgoed versterkt het vestigingsklimaat en de vitaliteit van stad en platteland.

Lees meer: Investeren in Erfgoed Loont: Organisaties roepen politiek Deventer op na de verkiezingen werk te...