Bericht

ontwerp_silo_KLEIN_BE311_B1De Europan wedstrijd voor architecten tot 40 jaar, is voor Deventer gewonnen door vier ontwerpers van Maas Architecten in Lochem. Zij hebben een ontwerp gemaakt waarbij de grijze silo wordt omgebouwd tot 'groentenfabriek' met een uitzichtplek (restaurant?) in de top. Met verlichting en beregening moet het mogelijk worden om de siloschachten te gebruiken voor tuinbouw. 

Lees meer: Ontwerp voor silo wint Europan wedstrijd

Een reconstructie op basis van bekende en nieuwe gegevens

Ruim 250 werknemers hebben zich op een zaterdagmiddag in 1940 in hun zondagse pak op het bedrijfsterrein van de firma Stegeman verzameld, om zich op een groepsfoto te laten vereeuwigen.

stegeman personeelWas het een zaterdagmiddag? Waarschijnlijk. Na het zaterdagse bad allemaal even terug!

Het zou een kapitaal hebben gekost om dat op een doordeweekse dage in scene te zetten.

Was het in 1940? Mogelijk. Het bedrijf bestond 85 jaar.

Lees meer: Veel reacties op groepsfoto Stegeman

Het nieuwste nummer van ons bulletin Nijvertijd is gewijd aan keramiek, van 1826 (een pottenbakker uit Isselburg) tot 1923 (Janssen in de Ooievaarstraat).

De terracotta- en buizenproductie was een succesvolle bedrijfstak in Deventer die zich voorspoedig ontwikkelde en uitbreidde, maar altijd in de schaduw van de andere industrieën heeft gestaan.  Voor zover wij hebben kunnen nagaan, hebben er op 11 locaties industriële activiteiten plaatsgevonden.

U kunt Nijvertijd nummer 26 over keramiek hier downloaden.

Deventer_keramiek_tentoonstelling_SIED_20110528-0855Menno Simons, kleinzoon van keramiekfabrikant Janssen in de Ooievaarstraat, stuurde ons foto's van de tentoonstelling die in mei in de silo was ingericht.

Op de eerste foto geeft zijn moeder Maria Janssen uitleg aan burgemeester Andries Heidema, aan de hand van de film die te zien was.

De familie Janssen was enthousiast over de expositie.

Deventer_keramiek_tentoonstelling_SIED_20110528-0821Het laatst verschenen nummer van Nijvertijd is gewijd aan keramiek. U kunt het gratis downloaden.

Eind 2011 schonk het Waterschap Groot Salland (sinds 1 januari 2016, na een fusie, Waterschap Drents Overijsselse Delta) een Worthingtonpomp met een bijbehorende dieselmotor aan de SIED. De pomp-dieselcombinatie was afkomstig uit de Prins Bernardsluis en is overbodig geworden nadat het waterschap de inlaat bij Gemaal Ankersmit heeft verbeterd. De vrijwilligers van de SIED knapten de pomp en de motor weer op, met steun van een aantal bedrijven. Met het waterschap werd afgesproken dat de combinatie vóór het gemaal zou worden geplaatst, als de renovatie van het gebouw zou zijn afgerond. Eind 2013 werd de gerestaureerde combinatie geplaatst in een loods van het waterschap in Broekland. En nu is dan de renovatie van het gemaal afgerond. Onze vrijwilliger Anton Obdeijn, die helaas in april van dit jaar overleed, heeft zich in de afgelopen jaren bijzonder ingespannen voor dit project. Daarom zullen zijn weduwe en zijn dochter de onthullingshandeling verrichten. Dat gebeurt op zaterdag 10 september, om 11 uur. Tegelijkertijd opent Waterschap Drents Overijsselse Delta ook het gerenoveerde gemaal. Het gemaal is de rest van de dag te bezichtigen. De oude dieselmotoren in het gemaal. zullen op gezette tijden weer even draaien. Het waterschap presenteert zich ook aan de overzijde van de Zutphenseweg.