Bericht

gemaal_AnkersmitOp donderdagavond 13 december is de eindejaarsbijeenkomst van de SIED. Chris Griffioen, sectorhoofd waterbeleid van waterschap Groot Salland, spreekt over Gemaal Ankersmit en de rol daarvan in de waterhuishouding van Salland.

Donateurs krijgen een uitnodiging in de Nieuwsbrief die eind november verschijnt. De bijeenkomst vindt plaats in De Hereeniging, Grote Poot 2, 7411 KE Deventer, en begint om 20 uur.