Bericht

Eind 2011 schonk het Waterschap Groot Salland (sinds 1 januari 2016, na een fusie, Waterschap Drents Overijsselse Delta) een Worthingtonpomp met een bijbehorende dieselmotor aan de SIED. De pomp-dieselcombinatie was afkomstig uit de Prins Bernardsluis en is overbodig geworden nadat het waterschap de inlaat bij Gemaal Ankersmit heeft verbeterd. De vrijwilligers van de SIED knapten de pomp en de motor weer op, met steun van een aantal bedrijven. Met het waterschap werd afgesproken dat de combinatie vóór het gemaal zou worden geplaatst, als de renovatie van het gebouw zou zijn afgerond. Eind 2013 werd de gerestaureerde combinatie geplaatst in een loods van het waterschap in Broekland. En nu is dan de renovatie van het gemaal afgerond. Onze vrijwilliger Anton Obdeijn, die helaas in april van dit jaar overleed, heeft zich in de afgelopen jaren bijzonder ingespannen voor dit project. Daarom zullen zijn weduwe en zijn dochter de onthullingshandeling verrichten. Dat gebeurt op zaterdag 10 september, om 11 uur. Tegelijkertijd opent Waterschap Drents Overijsselse Delta ook het gerenoveerde gemaal. Het gemaal is de rest van de dag te bezichtigen. De oude dieselmotoren in het gemaal. zullen op gezette tijden weer even draaien. Het waterschap presenteert zich ook aan de overzijde van de Zutphenseweg.