Bericht

De heer A.M.Reijns te Rotterdam, in leven handelaar in (tweedehandse) blikmachines heeft gedurende zijn leven een enorme blikcollectie opgebouwd. Tijdens zijn werkzame leven is de heer Reijns daarmee begonnen en hij heeft de verzamelactiviteiten tot zijn overlijden, op 21 februari 2006, voortgezet. Hij was toen 90 jaar.

De collectie bestond uit een grote variëteit aan verpakkingsblik maar ook gebruiksvoorwerpen (in blikmetaal) zoals (blik) speelgoed en keukengereedschap.
De totale collectie omvatte plm. 15.000 exemplaren. De SIED heeft de erven Reijns bereid gevonden om een selectie aan de gemeente Deventer (het Historisch Museum) over te dragen. 
Colectie   ReijnsCollectie Reijns

De selectie van dit blik heeft in februari 2008 plaatsgevonden. Rond 3.000 exemplaren konden aan de bestaande collectie worden toegevoegd. Hierbij is een aantal criteria gehanteerd dat voor het Historisch Museum en de SIED van belang zijn voor de toevoeging aan de collectie.
Zo werden blikjes uitgesloten die reeds in het bezit zijn van het museum en is buitenlands blik vrijwel niet geselecteerd. In totaal 10 vrijwilligers van de SIED zijn voor de selectie een of meer dagen in Rotterdam geweest.

Na vervoer van de blikjes naar Deventer is elk blikje afzonderlijk door de vrijwilligers van de SIED gefotografeerd, opgemeten, beschreven, genummerd en in de bestaande databank van het Historisch Museum opgenomen. Deze werkzaamheden zijn in oktober 2008 afgerond.

Op 14 november 2008 is "de laatste doos" aan de directie van het Historisch Museum overgedragen.

Van maart tot en met september 2010 was in het Historisch Museum de tentoonstelling "Blik op Blik, design van Nederlands verpakkingsblik" te zien. De gelijknamige publicatie van Mienke Simon Thomas en Evert van de Weg is inmiddels uitverkocht (november 2010).
De collectie verpakkingsblik is via de volgende link in te zien:  http://www.historischmuseumdeventer.nl/collectie/verpakkingsblik