Bericht

De SIED is met een eigen plan voor de herinvulling van een bedrijvencomplex van Senzora in de Raambuurt gekomen. Dit schetsplan werd op vrijdag 24 november door de architect Martin Kleine Schaars van het Architectenbureau I’M in zijn eigen kantoorruimte aan de mr. De Boerlaan gepresenteerd. Hij werd bijgestaan door Janleo van der Laar, adviseur van de SIED, en één van de leden van het begeleidende team dat de SIED voor dit plan heeft gevormd.

Veel genodigden uit de bouwwereld, projectontwikkelaars, beleggers, woningbouwcorporaties, architecten, ambtenaren van gemeenten en de provincie Overijssel en vertegenwoordigers uit de kring van monumentenorganisaties waren aanwezig.

Presentatie Plan SenzoraPresentatie Plan Senzora

Na de presentatie overhandigde de voorzitter van de SIED, Gijs van Elk, een exemplaar van het plan uit aan Herman Hogen-Esch, vertegenwoordiger van de eigenaar van het industriecomplex, Theo Rietkerk, gedeputeerde van de provincie Overijssel Ruimte en Milieu en o.m. Industrieel Erfgoed en Bert Doornebos, wethouder voor o.m. Economische Zaken, Grondbeleid en Vastgoed.

Presentatie Plan SenzoraPresentatie Plan Senzora

Met het plan wil de SIED de ideevorming rond de herinvulling van het gebied ter plaatse van het huidige fabriekscomplex van Senzora aan de Raambuurt stimuleren. Dit bedrijf voor wasmiddelen en suikerwerken is sinds 1916 in de Raambuurt gevestigd. In 1996 is al een nieuw bedrijfspand in het bedrijvencomplex Hanzepark (aan de Noorwegenstraat) in gebruik genomen. Eens zal Senzora dan ook in de Raambuurt verdwijnen. Daarvoor is al de benodigde ruimte op de nieuwe locatie gereserveerd.

Het plan is bedoeld om aan te geven wat er aan ontwikkelingsmogelijkheden mogelijk is met behoud van de aanwezige karakteristieke gebouwen of delen daarvan.

Maquette :