Bericht

In opdracht van de SIED zijn er in 2006 namen aangebracht aan de voorgevels van de vier nieuwe woonappartementen in de in de Raambuurt (Bergpoortstraat). Het zijn historische namen die aan industriële periode van deze buurt herinneren. De namen zijn: Kuiperij, Brekerij, Grutterij en Ziederij.

Namenproject

Ruud Johannes, vrijwilliger van de SIED heeft de letters ontworpen. Hij heeft zich daarbij laten inpireren door de vorm van de historisch in de Raambuurt op de bedrijfsgevels gebruikte letters.
De namen zijn op 8 september 2006 door de voorzitter van de SIED aan de Verenigingen van Eigenaren overgedragen.

Namenproject

 

Ter gelegenheid hiervan heeft de (toenmalige) stadsdichter, Dick Metselaar, het volgende gedicht gedeclameerd.

Bergpoortstraat

Leg je oor te luister
tegen de tijd.
Hoor het stampen, het dampen,
het zagen, het knagen.
Hoor geschreeuw van de bazen,
gevloek van de knechten.
Hoor het koken van vetten
en het maken van tonnen.
Hoor het malen, het persen,
het zeven en breken.

Namenproject


Luister, hoe geluiden
vergaan, in de tijd.
Zie, gebouwen herrijzen.
Geluiden hernemen de ruimte,
als het zachte gefluister
van twee geliefden,
als een lach van de buren
op het balkon.
Er klinken kindergeluiden
uit monden voor wie deze plek
de wereld is.
brekerij, ziederij, grutterij, kuiperij.
Voor hén mystiek haast.
Woorden leggen, in metaal,
een rijk verleden vast.

Dick Metselaar

Deventer Stadsdichter